இன்னோரு ஓட்டை!

ஒரு இளம்பெண் டாக்டரிடம் சென்றாள். தனக்கு குண்டிக்கு அருகே இன்னோரு ஓட்டை போட சொன்னாள். அந்த டாக்டர் இந்த புதுமையான வேண்டுகோளை கேட்டு, ஏன் இன்னொரு ஓட்டை என்று கேட்டார்.

அதற்கு அந்த பெண் சொன்னாள்: “இப்போது பொருளாதாரம் நன்றாக முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது, தொழில் வளமாக இருக்கிறது, நான் இளமையாக இருக்கும்போதே பணக்காரியாக விரும்புகிறேன், அதற்காகத் தான் இன்னொரு கிளை (branch) திறக்கிறேன்”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.