விமானத்தில்…!

ஒரு நண்பர் விமானத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தார்.

அழகான ஒரு பணிப்பெண் (ஏர் ஹோஸ்டஸ்) “சார் ஏதாவது சாப்பிட வேண்டுமா” என்றாள்.

நம் நண்பர் “நான் சாப்பிட விரும்புவதை உன்னால் தர முடியாது” அப்படின்னார்.

அவள் புரிந்து கொண்டாள். மீண்டும் அவர் “உன் பெயர் என்ன” என்றார்.

அவள் “Benz சார்” என்றாள். அவர் ஆச்சரியமாக “அழகான பெயர், உனக்கும் Mercedez Benz க்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கிறதா?”

அவள் “ஆமாம் சார்”

அவர் “எப்படி”

அவள் “இரண்டும் ஒரே விலைதான்” என்றாள்.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.